Pumpstationer

Våra pumpstationer och länspumpar finns i olika storlekar och utföranden, gemensamt är att vi alltid ser till att vi har det bästa på marknaden i varje kategori både vad gäller pris och driftsäkerhet.

Våra Pumptek PT4 till PT10 är kompletta avloppspumpstationer med kutterpump för att pumpa svartvatten från ett upp till 15 hushåll genom en spillvattenledningar. Pumpstationen är tillverkad i rotomgjuten polyeten och lämpar sig utmärkt för nedgrävning. De gjutna spåren på stationen förhindrar flytkraft vid höga grundvattennivåer.

De levereras färdiga för installation med pump och internt rörsystem redo för anslutning till spillvattenledningen. Rörsystemet har avstängningsventil, självrengörande backventil, snabbkoppling och anslutning till spillvattenledning som standard.

När det gäller våra nedsänkbara läns och kutterpumpar så är de utrustade med ett rostfritt kniv- och skärsystem, detta gör att alla partiklar omvandlas till ett fint rinnande slam. Pumphusen är av gjutjärn vilket ger bra värmeavledning, detta är behandlat med epoxi för att klara det hårda klimatet i avloppet.

För specificerad information se nedan.

Kontakta gärna våra kunniga representanter för ytterligare information.

Offertförfrågan


  PT4 Drenskum

  Pumptek PT4 är en komplett pumpstation med rostfri länspump. Detta pumpar vatten från ett hushåll genom en avloppsvattenledning. Den är gjord av 400 mm plaströr och höjden kan anpassas efter dina behov. Pumptek PT4 levereras färdig för installation med pump och internt rörsystem redo att anslutas till spillvattenledning. Som standard har PT4 en självrengörande backventil, snabbkoppling för pump och anslutning till spillvattenledning. Pumpen styrs av en inbyggd vertikal flottör, vilket avsevärt ökar driftsäkerheten då den inte kan hänga upp på andra föremål.

  • Bästsäljare
  • Vertikal flottör
  • Fodral för teleskop

  Artikelnr: 80fd9d3e4513

  PT7 PRO pumpstation

  Pumptek PT7 Villa är en komplett avloppspumpstation med kutterpump för att pumpa svartvatten från ett hushåll genom en spillvattenledning. Designen på denna pumpstation möjliggör flexibel justering till rätt höjd med hjälp av ett teleskopiskt lock. Det finns flera längder på pumpstationen så att du får en som är anpassad efter just dina behov. Pumpstationen är tillverkad i rotomgjuten polyeten och lämpar sig utmärkt för nedgrävning. De gjutna spåren på stationen förhindrar flytkraft vid höga grundvattennivåer.

  Pumpen kan levereras med 1-fas eller 3-fas. I 3-fas ingår automatskåp och NivåPRO nivåreglering. I 1-fas är pumpen utrustad med en inbyggd nivåbrytare.

  • Avloppsvatten från ett hushåll
  • Teleskoplock

  Artikelnr: d2cb7362964f

  PT8 PRO pumpstation

  Pumptek PT8 Villa är en komplett avloppspumpstation med kutterpump för att pumpa svartvatten från två hushåll genom en spillvattenledning. PT8 erbjuder nästan dubbelt så mycket reservvolym som sin lillebror PT7, med t.ex. strömavbrott. Pumpstationen är tillverkad i rotomgjuten polyeten och lämpar sig utmärkt för nedgrävning. De gjutna spåren på stationen förhindrar flytkraft vid höga grundvattennivåer.

  PT8 levereras färdig för installation med pump och internt rörsystem redo för anslutning till spillvattenledningen. Rörsystemet PT8 har avstängningsventil, självrengörande backventil, snabbkoppling och anslutning till spillvattenledning som standard.

  Pumpen kan levereras med 1-fas eller 3-fas. I 3-fas ingår automatskåp och NivåPRO nivåreglering. I 1-fas är pumpen utrustad med en inbyggd nivåbrytare.

  • Dränering från två hushåll
  • Enkel höjd
  • Större reservvolym

  Artikelnr: 17188a1fec92

  PT10 PRO pumpstation

  Pumptek PT10 PRO är en komplett avloppspumpstation med två professionella kutterpumpar för att pumpa svartvatten från upp till 15 hushåll som ingår i ett LTA-system eller genom en längre avloppsvattenledning. Pumpstationen är tillverkad i rotomgjuten polyeten och lämpar sig utmärkt för nedgrävning. Pumpstationen kan enkelt byggas ut till rätt höjd och har stor reservvolym för t.ex. strömavbrott.

  PT10 levereras färdig för installation med pump och internt rörsystem redo för anslutning till spillvattenledningen. Som standard har pumpstationen lyftkedja, avstängningsventil, självrengörande backventil, snabbkoppling och anslutning till spillvattenledning. Automatskåp och NivåPRO nivåkontroll ingår.

  • Upp till 15 hushåll
  • Anpassat LTA-system
  • Stor reservvolym

  Artikelnr: 5b77842de5ed

  Pedrollo RX Vortex

  Pedrollo RX Vortex
  Pedrollo RX VORTEX rostfria dränkbara länspumpar med VORTEX centrifugalhjul för att pumpa dag- och gråvatten från ett hushåll genom en tryckspillvattenledning. VORTEX centrifugalhjulet tillåter flytande partiklar av större dimensioner att passera genom pumpen. Pump- och statorhusen är gjorda av högkvalitativt rostfritt stål för att maximera livslängd. Vissa av pumparna har en vertikalflottör som gör det möjligt att installera i en mindre pumpgrop samt ökar driftsäkerheten eftersom den inte kan hänga sig på andra objekt. Samtliga RX VORTEX pumpar har riktiga mekaniska tätningar av kol/keramik som ger lång livslängd och problemfri drift.

  • Upp till 40mm partiklar
  • Dubbel axeltätning av kol/keramik Vertikalflottör tillgänglig för vissa modeller
  • Lämplig till installation efter trekammarbrunn

  Artikelnr: b93a762f58c1

  Pedrollo Tritus

  Tritus från Pederello är en kutterpump för avloppsvatten. Den är utrustad med ett rostfritt kniv- och skärsystem, detta gör att alla partiklar omvandlas till ett fint rinnande slam. Pumphuset är av gjutjärn vilket ger bra värmeavledning, denna är behandlad med epoxi för att klara det hårda klimatet i avloppet.

  Tritus är en centrifugalpump, det betyder att pumpen levererar en tillräckligt hög hastighet för att dräneringsledningarna ska vara självrengörande. Pumpen är konstruerad för att tåla pumpning mot stängd ventil, utan att pumpen skadas av detta. Tritus använder kiselkarbid i axeltätningen, detta ger lång livslängd och problemfri drift.

  • Finfördelar restprodukter
  • Avancerad skäranordning med skärkniv
  • Patenterad design på nivåbrytare (gäller 1-fas)
  • Dubbel axeltätning
  • Epoxibehandling skyddar pumpen mot frätande gaser

  Artikelnr: 62e87f2ad0f4

  Hyflow Titan

  Titan från Hyflow är en professionell kutterpump med centrifugalhjul för att pumpa svartvatten från flera hushåll eller ett större hem genom en tryckavloppsledning.

  En rostfri skäranordning finfördelar flytande partiklar till fint slam. Skäranordningen är formad för att hålla alla partiklar i rörelse genom pumpen.

  Titan är designad med ett centrifugalhjul för att leverera den hastighet som krävs för att säkerställa självrengöring i större dräneringssystem. Centrifugalhjulet är dimensionerat för att ge ett tryck på 31 mvp och 4,3 l/sek. Dessutom är det möjligt att pumpa mot en ”stängd ventil” under en begränsad tid utan att det påverkar pumpens funktion på något sätt.

  Titan har en dubbel axeltätning av kiselkarbid som tillsammans med hög prestanda och lågt underhållsbehov ger besparingar för slutanvändaren i form av lång livslängd, energieffektivitet och problemfri drift.

  • Dubbel kapacitet jämfört med Tritus
  • Pumpar svartvatten från flera hushåll – år efter år efter år
  • Professionell skärpump med vidareutvecklad skärfunktion
  • Pump och statorhus i gjutjärn

  Artikelnr: 59036210cece

  OGT

  Pumptek OGT (Omni Grind Turbine) pumpen ligger i framkant av avancerad teknik och är speciellt designad för kontinuerlig drift, och kan anpassas till alla tryckavloppsnätverk.

  En rostfri skäranordning med smala utrymmen maximerar skärkraften för finfördelning av fiberrika material och alla moderna textilier för att eliminera blockering.

  Pumptek OGT är konstruerad med ett rostfritt turbinhjul med en flerbladig design och har en egenutvecklad infusionsbeläggningsteknik som används inom flygindustrin. Detta motstår slitage från sand, grus och hårda partiklar för att ge dubbelt så lång livslängd som konventionella excentriska skruvpumpar.

  Pumpens branta pumpkurva gör det möjligt att hålla rörledningar med mindre diametrar rena och att ha större kontroll över trycket i dräneringsnätet. OGT-pumpen har en kapacitet på upp till 8 bar/80 mvp och ger 1,25 l/sek.

  • Hmax 8 bar
  • Qmax 1,25 l/sek
  • Högt tryck och flöde för blockeringsfri drift i stora LTA-nät
  • 20 års livslängd

  Artikelnr: d7bc4f60747e