Trekammarbrunn/Slamavskiljare

Trekammarbrunn är en äldre och traditionell form av avloppssystem som används för att separera och rena avloppsvatten innan det släpps ut i naturen. Systemet består av tre separata kamrar genom vilka avloppsvattnet rinner. I trekammarbrunnens första kammare sker avskiljning av fasta partiklar och slam. I den andra kammaren bryts organiskt material ner genom biologisk nedbrytning. Den tredje kammaren fungerar som ett slutligt filtreringssteg för att ytterligare rena vattnet innan det släpps ut.

Med en trekammarbrunn behöver man oftast anlägga en markbädd eller infiltration som med tiden blir mättad. Detta medför att man måste anlägga en ny infiltration och eventuellt sanera den gamla infiltrationen vilket medför ytterligare kostnader.

Det är därför den nya tekniken med minireningsverk över tid både är miljömässigt och ekonomiskt fördelaktig när man installerar enskilt avlopp.

Vi hjälper dig gärna från start till mål kontakta oss idag.

Offertförfrågan


    August sverige AB