Reningsverk

August minireningsverk finns anpassade allt ifrån fritidsbostäder, permanentboende och vidare upp till stora kommersiella anläggningar.
Den slutna processen leder avloppsvattnet med självfall genom de olika kamrarna och luftkompressorn ger cirkulation och rening av vattnet.

Att verket inte har några rörliga delar i processtanken gör att den är mycket säker i drift, håller låga både drift och servicekostnader under hela minireningsverkets levnadstid.

Våra verk med genomströmningsprocessen (VFL) är patenterad och givetvis godkända och certifierade.

Reningsvärden enl. PIA
BOF5 98,7 %
KOF 95,8 %
SS 97,9 %
Kväve 85,2 %
Fosfor 97,1 %

Fördelar
• Garanterat luktfritt
• Ingen rörliga delar
• Låga driftskostnader
• 10 års garanti
• Väl inarbetat serviceteam

Offertförfrågan


  En villa

  AT 8 (4PE)

  AT 8 är dimensionerad för 4 PE och lämpar sig för ett enfamiljshus eller fritidshus.
  Detta är en driftssäker och stabil anläggning.

  Artikelnr:

  Beskrivning

  August AT8 minireningsverk är anpassat för både permanent boende och fritidshus, och är dimensionerade för 4 PE. Avloppsvattnet i reningsverket rör sig med hjälp av självfall mellan kamrarna. Lufttillförseln i reningsverket ger cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det är inga rörliga delar i processtanken och det gör att anläggningen är mycket säker i drift och har låga driftskostnader. Detta ger låga serviceutgifter under hela reningsverkets levnadstid. Reningsverket har en patenterad lösning för genomströmning, kallat VFL. Våra reningsverk är godkända och certifierade.

  Egnahem / fritidshus

  Minireningsverket August AT har testats under 26 veckor utan tillskott av avloppsvatten till anläggningen, följt av 3 veckor med nominell belastning. Mätningar för bestämning av rengöringseffekten gjordes efter 2, 3, 4 respektive 5 dagar efter att belastningen på anläggningen återupptogs. Därefter genomfördes provtagning varje vecka. Resultaten visar att reningseffekten för BOD5 och fosfor var > 90% för alla mätningar. Den genomsnittliga reningseffekten för BOD5 och fosfor under perioden efter belastningen till anläggningen var 99% respektive 97%. Resultatet visar att anläggningen kan användas på hus och fritidshus med ojämn belastning där bostaden är oanvänd under perioder av året. Detta gäller utsläppsplatser i områden där minst 90% reduktion av fosfor och 90% reduktion av BOD5 krävs.

  Fördelar

  Garanterad luktfri
  Inga rörliga delar
  Låga driftskostnader
  10 års garanti
  Väl inarbetat serviceteam

  Våra minireningsverk består av 6 kamrar där slammet rör sig med självfall mellan kamrarna. Anläggningen har en patenterad lösning för genomströmning, kallad VFL. Lufttillförsel i anläggningen bidrar till cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det finns inga rörliga delar i processtanken och detta bidrar till att anläggningen är mycket pålitlig och har låga driftskostnader.

  Det behandlade vattnet måste ledas till en lämplig recipient, som har god infiltrasionsförmåga, eller till ett dike.

  Tekniska data

  AT 8
  Höjd 2200 mm
  Diameter 1410 mm
  Inloppshöjd 1700 mm
  Utloppshöjd 1500 mm
  Diameter på inlopps- och utloppsrör 110 mm

  AT 10 (6PE)

  AT 10 är dimensionerad för 6 PE och lämpar sig för ett enfamiljshus eller fritidshus.
  Detta är en driftssäker och stabil anläggning.

  Artikelnr: b500f5c64641

  Beskrivning

  August AT10 är vår bästsäljare. Den här modellen passar för egnahem och fritidsfastigheter. Detta är en driftssäker och stabil anläggning.

  Anläggningen är dimensionerad för 6 personer vilket för det lämpligt för ett enfamiljshus eller ett fritidshus. Slamlagringskapaciteten i tanken är tillräcklig för 1 tömning per år vid normal användning. AT 10 är uppbyggd av PP-plast (polypropylen) och är helt utan rörliga delar i tanken. Det garanterar dig som kund en pålitlig lösning utan stora ekonomiska överraskningar i framtiden. I kontrollskåpet som sitter under tanklocket är en liten luftpump på 80 watt monterad. Den tillför luft till systemet. Detta för att utföra två viktiga uppgifter: luft används dels för att transportera avloppsslammet i anläggningen, och dels för att tillföra syre till bakteriefloran i anläggningen. Allt för att upprätthålla en optimal nedbrytning och hög reningseffekt.

  Egnahem / fritidshus

  Minireningsverket August AT har testats under 26 veckor utan tillskott av avloppsvatten till anläggningen, följt av 3 veckor med nominell belastning. Mätningar för bestämning av rengöringseffekten gjordes efter 2, 3, 4 respektive 5 dagar efter att belastningen på anläggningen återupptogs. Därefter genomfördes provtagning varje vecka. Resultaten visar att reningseffekten för BOD5 och fosfor var > 90% för alla mätningar. Den genomsnittliga reningseffekten för BOD5 och fosfor under perioden efter belastningen till anläggningen var 99% respektive 97%. Resultatet visar att anläggningen kan användas på hus och fritidshus med ojämn belastning där bostaden är oanvänd under perioder av året. Detta gäller utsläppsplatser i områden där minst 90% reduktion av fosfor och 90% reduktion av BOD5 krävs.

  Fördelar

  Garanterad luktfri
  Inga rörliga delar
  Låga driftskostnader
  10 års garanti
  Väl inarbetat serviceteam

  Våra minireningsverk består av 6 kamrar där slammet rör sig med självfall mellan kamrarna. Anläggningen har en patenterad lösning för genomströmning, kallad VFL. Lufttillförsel i anläggningen bidrar till cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det finns inga rörliga delar i processtanken och detta bidrar till att anläggningen är mycket pålitlig och har låga driftskostnader.

  Det behandlade vattnet måste ledas till en lämplig recipient, som har god infiltrasionsförmåga, eller till ett dike.

  Tekniska data

  AT 10
  Höjd 2200 mm
  Diameter 1610 mm
  Inloppshöjd 1700 mm
  Utloppshöjd 1500 mm
  Diameter på inlopps- och utloppsrör 110 mm

  AT 12 (2PE)

  AT 12 är dimensionerad för 8 PE och lämpar sig för ett enfamiljshus eller fritidshus.
  Detta är en driftssäker och stabil anläggning.

  Artikelnr: b500f5c64641-1

  Beskrivning

  August AT12 är den modellen passar för egnahem och fritidsfastigheter.

  Anläggningen är dimensionerad för 8 personer vilket är lämpligt för ett enfamiljshus eller fritidshus. Slamlagringskapaciteten i tanken är tillräcklig för 1 tömning per år vid normal användning. AT 12 är uppbyggd av PP-plast (polypropylen) och är helt utan rörliga delar i tanken Det garanterar dig som kund en pålitlig lösning utan stora ekonomiska överraskningar i framtiden. I kontrollskåpet som sitter under tanklocket är en liten luftpump på 80 watt monterad. Den tillför luft till systemet. Detta för att utföra två viktiga uppgifter: luft används dels för att transportera avloppsslammet i anläggningen, och dels för att tillföra syre till bakteriefloran i anläggningen. Allt för att upprätthålla en optimal nedbrytning och hög reningseffekt.

  Egnahem / fritidshus

  Minireningsverket August AT har testats under 26 veckor utan tillskott av avloppsvatten till anläggningen, följt av 3 veckor med nominell belastning. Mätningar för bestämning av rengöringseffekten gjordes efter 2, 3, 4 respektive 5 dagar efter att belastningen på anläggningen återupptogs. Därefter genomfördes provtagning varje vecka. Resultaten visar att reningseffekten för BOD5 och fosfor var > 90% för alla mätningar. Den genomsnittliga reningseffekten för BOD5 och fosfor under perioden efter belastningen till anläggningen var 99% respektive 97%. Resultatet visar att anläggningen kan användas på hus och fritidshus med ojämn belastning där bostaden är oanvänd under perioder av året. Detta gäller utsläppsplatser i områden där minst 90% reduktion av fosfor och 90% reduktion av BOD5 krävs.

  Fördelar

  Garanterad luktfri
  Inga rörliga delar
  Låga driftskostnader
  10 års garanti
  Väl inarbetat serviceteam

  Våra minireningsverk består av 6 kamrar där slammet rör sig med självfall mellan kamrarna. Anläggningen har en patenterad lösning för genomströmning, kallad VFL. Lufttillförsel i anläggningen bidrar till cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det finns inga rörliga delar i processtanken och detta bidrar till att anläggningen är mycket pålitlig och har låga driftskostnader.

  Det behandlade vattnet måste ledas till en lämplig recipient, som har god infiltrasionsförmåga, eller till ett dike.

  Tekniska data

  AT 12
  Utloppshöjd 1500 mm
  Inloppshöjd 1700 mm
  Höjd 2250 mm
  Diameter på inlopps- och utloppsrör 110 mm
  Diameter 1810 mm

  Två villor

  AT 15 (10 PE)

  AT 15 är dimensionerad för 10 PE och lämpar sig för ca två stycken enfamiljshus eller ett större hushåll.
  Detta är en driftssäker och stabil anläggning.

  Artikelnr: 31d995287ad1

  Beskrivning

  August AT15 är rätt modell om du ska installera ett avlopp för två stycken enfamiljshus, dvs gå ihop med en granne. Vi rekommenderar också att du överväger detta om det är ett större hem.

  Anläggningen är dimensionerad för 10 PE. AT15 är tillverkad i PP-plast och är helt utan rörliga delar i tanken. Det resulterar i en pålitlig lösning utan överraskningar i framtiden.

  När du går tillsammans i en gemensam anläggning med grannar, så finns det flera saker som bör vara på plats. Vi har erfarenhet från många sådana projekt och hjälper dig gärna igång. En gemensam anläggning kommer i de flesta fall att minska driftskostnaderna över tid, samtidigt som det också kommer att minska installationskostnaderna.

  Vad måste betraktas när man har en gemensam anläggning:

  Total kostnadsinstallation
  Total kostnad för produkten
  Detta måste ställas mot:
  Årliga service och underhållskostnader
  I många fall kommer det att vara ett gynnsamt alternativ. Vi har lång erfarenhet och kan hjälpa till med utkast till avtal för registreringar, underhåll etc.

  Kontakta oss så hjälper vi till med en lösning!

  Egna hem / fritidshus

  Minireningsverket August AT har testats under 26 veckor utan tillskott av avloppsvatten till anläggningen, följt av 3 veckor med nominell belastning. Mätningar för bestämning av rengöringseffekten gjordes efter 2, 3, 4 respektive 5 dagar efter att belastningen på anläggningen återupptogs. Därefter genomfördes provtagning varje vecka. Resultaten visar att reningseffekten för BOD5 och fosfor var > 90% för alla mätningar. Den genomsnittliga reningseffekten för BOD5 och fosfor under perioden efter belastningen till anläggningen var 99% respektive 97%. Resultatet visar att anläggningen kan användas på hus och fritidshus med ojämn belastning där bostaden är oanvänd under perioder av året. Detta gäller utsläppsplatser i områden där minst 90% reduktion av fosfor och 90% reduktion av BOD5 krävs.

  Fördelar

  Garanterad luktfri
  Inga rörliga delar
  Låga driftskostnader
  10 års garanti
  Väl inarbetat serviceteam

  Våra minireningsverk består av 6 kamrar där slammet rör sig med självfall mellan kamrarna. Anläggningen har en patenterad lösning för genomströmning, kallad VFL. Lufttillförsel i anläggningen bidrar till cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det finns inga rörliga delar i processtanken och detta bidrar till att anläggningen är mycket pålitlig och har låga driftskostnader.

  Det behandlade vattnet måste ledas till en lämplig recipient, som har god infiltrasionsförmåga, eller till ett dike.

  Tekniska data

  AT 15
  Höjd 2250 mm
  Diameter 2110 mm
  Inloppshöjd 1700 mm
  Utloppshöjd 1500 mm
  Diameter på inlopps- och utloppsrör 110 mm

  Tre villor

  AT 20 (15 PE)

  AT 20 är dimensionerad för 15 PE och lämpar sig för ca tre stycken enfamiljshus.
  Detta är en driftssäker och stabil anläggning.

  Artikelnr: 9aa6d7330d32

  Beskrivning

  AT 20 är dimensionerad för 15 personer vilket är lämpligt för ca tre stycken enfamiljshus. Detta är en driftssäker och stabil anläggning.

  Anläggningen är producerad av PP plast, allt finns i samma tank, något som ger en översiktlig installation. När man gör en gemensam installation av en avloppsanläggning är det flera faktorer som behöver genomföras. Vi har lång erfarenhet och hjälper er gärna med lösningar:

  Totalkostnad installation
  Totalkostnad produkt
  Årliga service och underhållskostnader
  Slamtömningskostnader

  Egna hem / fritidshus

  Minireningsverket August AT har testats under 26 veckor utan tillskott av avloppsvatten till anläggningen, följt av 3 veckor med nominell belastning. Mätningar för bestämning av rengöringseffekten gjordes efter 2, 3, 4 respektive 5 dagar efter att belastningen på anläggningen återupptogs. Därefter genomfördes provtagning varje vecka. Resultaten visar att reningseffekten för BOD5 och fosfor var > 90% för alla mätningar. Den genomsnittliga reningseffekten för BOD5 och fosfor under perioden efter belastningen till anläggningen var 99% respektive 97%. Resultatet visar att anläggningen kan användas på hus och fritidshus med ojämn belastning där bostaden är oanvänd under perioder av året. Detta gäller utsläppsplatser i områden där minst 90% reduktion av fosfor och 90% reduktion av BOD5 krävs.

  Fördelar

  Garanterad luktfri
  Inga rörliga delar
  Låga driftskostnader
  10 års garanti
  Väl inarbetat serviceteam

  Våra minireningsverk består av 6 kamrar där slammet rör sig med självfall mellan kamrarna. Anläggningen har en patenterad lösning för genomströmning, kallad VFL. Lufttillförsel i anläggningen bidrar till cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det finns inga rörliga delar i processtanken och detta bidrar till att anläggningen är mycket pålitlig och har låga driftskostnader.

  Det behandlade vattnet måste ledas till en lämplig recipient, som har god infiltrasionsförmåga, eller till ett dike.

  Tekniska data

  AT 20
  Höjd 2700 mm
  Diameter 2110 mm
  Inloppshöjd 2200 mm
  Utloppshöjd 2000 mm
  Diameter på inlopps- och utloppsrör 110 mm

  Flera villor

  AT 30 (20 PE)

  AT 30 är modellen för ca fyra stycken enfamiljshus.
  Detta är en driftssäker och stabil anläggning.

  Artikelnr: 4e009c5da1a4

  Beskrivning

  AT 30 är modellen för ca fyra stycken enfamiljshus. Detta är en driftssäker och stabil anläggning.

  Anläggningen är producerad av PP plast, allt finns i samma tank, något som ger en översiktlig installation. När man gör en gemensam installation av en avloppsanläggning är det flera faktorer som behöver genomföras. Vi har lång erfarenhet och hjälper er gärna med lösningar:

  Totalkostnad installation
  Totalkostnad produkt
  Årliga service och underhållskostnader
  Slamtömningskostnader
  Vid flera tillfällen är det ekonomiskt fördelaktigt att flera grannar går ihop om en gemensam anläggning. Vi rekommenderar att avtal skrivs mellan grannarna som tar upp service och underhåll liksom slamtömningskostnader. Vi kan hjälpa er med detta.

  Egna hem / fritidshus

  Minireningsverket August AT har testats under 26 veckor utan tillskott av avloppsvatten till anläggningen, följt av 3 veckor med nominell belastning. Mätningar för bestämning av rengöringseffekten gjordes efter 2, 3, 4 respektive 5 dagar efter att belastningen på anläggningen återupptogs. Därefter genomfördes provtagning varje vecka. Resultaten visar att reningseffekten för BOD5 och fosfor var > 90% för alla mätningar. Den genomsnittliga reningseffekten för BOD5 och fosfor under perioden efter belastningen till anläggningen var 99% respektive 97%. Resultatet visar att anläggningen kan användas på hus och fritidshus med ojämn belastning där bostaden är oanvänd under perioder av året. Detta gäller utsläppsplatser i områden där minst 90% reduktion av fosfor och 90% reduktion av BOD5 krävs.

  Fördelar

  Garanterat luktfritt
  Inga rörliga delar
  Låga driftskostnader
  10 års garanti
  Väl inarbetat serviceteam

  Våra minireningsverk består av 6 kamrar där slammet rör sig med självfall mellan kamrarna. Anläggningen har en patenterad lösning för genomströmning, kallad VFL. Lufttillförsel i anläggningen bidrar till cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det finns inga rörliga delar i processtanken och detta bidrar till att anläggningen är mycket pålitlig och har låga driftskostnader.

  Det behandlade vattnet måste ledas till en lämplig recipient, som har god infiltrasionsförmåga, eller till ett dike.

  Tekniska data

  AT 30
  Höjd 2250 mm
  Diameter 3720/2210 mm
  Inloppshöjd 1700 mm
  Utloppshöjd 1500 mm
  Diameter på inlopps- och utloppsrör 110 mm

  Villaområde

  AT 40 (30 PE)

  AT 40 är dimensionerad för 30 PE och lämpligt för ca sex stycken enfamiljshus.
  Detta är en driftssäker och stabil anläggning.

  Artikelnr: fc191f816c0f

  Beskrivning

  AT 40 är dimensionerad för 30 personer vilket är lämpligt till ca sex stycken enfamiljshus. Detta är en driftssäker och stabil anläggning.

  Anläggningen är producerad av PP plast, allt finns i samma tank, något som ger en översiktlig installation. När man gör en gemensam installation av en avloppsanläggning är det flera faktorer som behöver genomföras, vi har lång erfarenhet och hjälper er gärna med lösningar:

  Totalkostnad installation
  Totalkostnad produkt
  Årliga service och underhållskostnader
  Slamtömningskostnader
  Vid flera tillfällen är det ekonomiskt fördelaktigt att flera grannar går ihop om en gemensam anläggning. Vi rekommenderar att avtal skrivs mellan grannarna som tar upp service och underhåll liksom slamtömningskostnader. Vi kan hjälpa till med detta.

  Egna hem / fritidshus

  Minireningsverket August AT har testats under 26 veckor utan tillskott av avloppsvatten till anläggningen, följt av 3 veckor med nominell belastning. Mätningar för bestämning av rengöringseffekten gjordes efter 2, 3, 4 respektive 5 dagar efter att belastningen på anläggningen återupptogs. Därefter genomfördes provtagning varje vecka. Resultaten visar att reningseffekten för BOD5 och fosfor var > 90% för alla mätningar. Den genomsnittliga reningseffekten för BOD5 och fosfor under perioden efter belastningen till anläggningen var 99% respektive 97%. Resultatet visar att anläggningen kan användas på hus och fritidshus med ojämn belastning där bostaden är oanvänd under perioder av året. Detta gäller utsläppsplatser i områden där minst 90% reduktion av fosfor och 90% reduktion av BOD5 krävs.

  Fördelar

  Garanterad luktfri
  Inga rörliga delar
  Låga driftskostnader
  10 års garanti
  Väl inarbetat serviceteam

  Våra minireningsverk består av 6 kamrar där slammet rör sig med självfall mellan kamrarna. Anläggningen har en patenterad lösning för genomströmning, kallad VFL. Lufttillförsel i anläggningen bidrar till cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det finns inga rörliga delar i processtanken och detta bidrar till att anläggningen är mycket pålitlig och har låga driftskostnader.

  Det behandlade vattnet måste ledas till en lämplig recipient, som har god infiltrasionsförmåga, eller till ett dike.

  Tekniska data

  AT 40
  Höjd 2250 mm
  Diameter 4660/2210 mm
  Inloppshöjd 1700 mm
  Utloppshöjd 1500 mm
  Diameter på inlopps- och utloppsrör 110 mm

  Villaområde

  AT 50 (40 PE)

  AT 50 är dimensionerad för 40 PE och lämpar sig för ca åtta stycken enfamiljshus.
  Detta är en driftssäker och stabil anläggning.

  Artikelnr: a7f8a93e6878

  Beskrivning

  AT 50 är dimensionerad för 40 personer och lämpar sig för ca åtta stycken enfamiljshus. Detta är en driftssäker och stabil anläggning.

  Anläggningen är producerad av PP plast, allt finns i samma tank, något som ger en översiktlig installation. När man gör en gemensam installation av en avloppsanläggning är det flera faktorer som behöver genomföras. Vi har lång erfarenhet och hjälper er gärna med lösningar:

  Totalkostnad installation
  Totalkostnad produkt
  Årliga service och underhållskostnader
  Slamtömningskostnader
  Vid flera tillfällen är det ekonomiskt fördelaktigt att flera grannar går ihop om en gemensam anläggning. Vi rekommenderar att avtal skrivs mellan grannarna som tar upp service och underhåll liksom slamtömningskostnader. Vi kan hjälpa till med detta.

  Egna hem / fritidshus

  Minireningsverket August AT har testats under 26 veckor utan tillskott av avloppsvatten till anläggningen, följt av 3 veckor med nominell belastning. Mätningar för bestämning av rengöringseffekten gjordes efter 2, 3, 4 respektive 5 dagar efter att belastningen på anläggningen återupptogs. Därefter genomfördes provtagning varje vecka. Resultaten visar att reningseffekten för BOD5 och fosfor var > 90% för alla mätningar. Den genomsnittliga reningseffekten för BOD5 och fosfor under perioden efter belastningen till anläggningen var 99% respektive 97%. Resultatet visar att anläggningen kan användas på hus och fritidshus med ojämn belastning där bostaden är oanvänd under perioder av året. Detta gäller utsläppsplatser i områden där minst 90% reduktion av fosfor och 90% reduktion av BOD5 krävs.

  Fördelar

  Garanterad luktfri
  Inga rörliga delar
  Låga driftskostnader
  10 års garanti
  Väl inarbetat serviceteam

  Våra minireningsverk består av 6 kamrar där slammet rör sig med självfall mellan kamrarna. Anläggningen har en patenterad lösning för genomströmning, kallad VFL. Lufttillförsel i anläggningen bidrar till cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det finns inga rörliga delar i processtanken och detta bidrar till att anläggningen är mycket pålitlig och har låga driftskostnader.

  Det behandlade vattnet måste ledas till en lämplig recipient, som har god infiltrasionsförmåga, eller till ett dike.

  Tekniska data

  AT 50
  Höjd 2500 mm
  Diameter 4850/2210 mm
  Inloppshöjd 2200 mm
  Utloppshöjd 1900 mm
  Diameter på inlopps- och utloppsrör 110 mm

  Villaområde

  AT 75 (50 PE)

  AT 75 är dimensionerad för 50 PE är lämpligt för 10 stycken enfamiljshus.
  Anläggningen är enkel att montera och garanterat luktfri!

  Artikelnr: 6f740fe3f89a

  Beskrivning

  AT 75 är dimensionerad för 50 personer vilket är lämpligt för ca 10 stycken enfamiljshus. Anläggningen är enkel att montera och garanterat luktfri.

  Anläggningen är producerad av PP plast, allt finns i samma tank, något som ger en översiktlig installation. När man gör en gemensam installation av en avloppsanläggning är det flera faktorer som behöver genomföras, vi har lång erfarenhet och hjälper er gärna med lösningar:

  Totalkostnad installation
  Totalkostnad produkt
  Årliga service och underhållskostnader
  Slamtömningskostnader
  Vid flera tillfällen är det ekonomiskt fördelaktigt att flera grannar går ihop om en gemensam anläggning. Vi rekommenderar att avtal skrivs mellan grannarna som tar upp service och underhåll liksom slamtömningskostnader. Vi kan hjälpa till med detta.

  Egna hem / fritidshus

  Minireningsverket August AT har testats under 26 veckor utan tillskott av avloppsvatten till anläggningen, följt av 3 veckor med nominell belastning. Mätningar för bestämning av rengöringseffekten gjordes efter 2, 3, 4 respektive 5 dagar efter att belastningen på anläggningen återupptogs. Därefter genomfördes provtagning varje vecka. Resultaten visar att reningseffekten för BOD5 och fosfor var > 90% för alla mätningar. Den genomsnittliga reningseffekten för BOD5 och fosfor under perioden efter belastningen till anläggningen var 99% respektive 97%. Resultatet visar att anläggningen kan användas på hus och fritidshus med ojämn belastning där bostaden är oanvänd under perioder av året. Detta gäller utsläppsplatser i områden där minst 90% reduktion av fosfor och 90% reduktion av BOD5 krävs.

  Fördelar

  Garanterad luktfri
  Inga rörliga delar
  Låga driftskostnader
  10 års garanti
  Väl inarbetat serviceteam

  Våra minireningsverk består av 6 kamrar där slammet rör sig med självfall mellan kamrarna. Anläggningen har en patenterad lösning för genomströmning, kallad VFL. Lufttillförsel i anläggningen bidrar till cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det finns inga rörliga delar i processtanken och detta bidrar till att anläggningen är mycket pålitlig och har låga driftskostnader.

  Det behandlade vattnet måste ledas till en lämplig recipient, som har god infiltrasionsförmåga, eller till ett dike.

  Tekniska data

  AT 75
  Höjd 2500 mm
  Diameter 5160/2210 mm
  Inloppshöjd 2200 mm
  Utloppshöjd 1900 mm
  Diameter på inlopps- och utloppsrör 110 mm

  Villaområde

  AT 100 (75 PE)

  AT 100 har en hydraulisk kapacitet på upp till 15 m3 och en BOF5 på 6 kg per dygn. Ett reningsverk klarar av flera bostadsenheter. Detta gör installationen enkel och det håller nere kostnaderna.

  Artikelnr: 6f740fe3f89a-1

  Beskrivning

  Reningsverk AT 100 är dimensionerad för 75 personer vilket är lämpligt för ca 15 stycken enfamiljshus. Anläggningen är enkel att montera och garanterat luktfri.

  Att gå samman i grannskapet och dela på ett större och gemensamt reningsverk är i de flesta situationer lönsamt då det reducerar både installationskostnader och driftskostnader. Det finns lösningar med avloppspumpar i de fall där självfall skulle vara ett problem för samtliga bostäder.

  Det som bör övervägas när man ska installera ett gemensamt reningsverk är:

  Totalkostnaden av installation
  Totalkostnad av produkten
  Detta bör sättas emot:

  Årliga serviceavgifter
  Underhållskostnader
  Tömningskostnader
  I de flesta situationer är det gynnsamt att gå ihop och dela på ett gemensamt reningsverk. Vi har erfarenheter av olika lokala förutsättningar så som avtal, registreringar, underhåll mm.

  Egnahem / fritidshus

  Minireningsverket August AT har testats under 26 veckor utan tillskott av avloppsvatten till anläggningen, följt av 3 veckor med nominell belastning. Mätningar för bestämning av rengöringseffekten gjordes efter 2, 3, 4 respektive 5 dagar efter att belastningen på anläggningen återupptogs. Därefter genomfördes provtagning varje vecka. Resultaten visar att reningseffekten för BOD5 och fosfor var > 90% för alla mätningar. Den genomsnittliga reningseffekten för BOD5 och fosfor under perioden efter belastningen till anläggningen var 99% respektive 97%. Resultatet visar att anläggningen kan användas på hus och fritidshus med ojämn belastning där bostaden är oanvänd under perioder av året. Detta gäller utsläppsplatser i områden där minst 90% reduktion av fosfor och 90% reduktion av BOD5 krävs.

  Fördelar

  Garanterad luktfri
  Inga rörliga delar
  Låga driftskostnader
  10 års garanti
  Väl inarbetat serviceteam

  Våra reningsverk består av flera kamrar där slammet rör sig med självfall mellan kamrarna. Anläggningen har en patenterad lösning för genomströmning, kallad VFL. Lufttillförsel i anläggningen bidrar till cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det finns inga rörliga delar i processtanken och detta bidrar till att anläggningen är mycket pålitlig och har låga driftskostnader.

  Det behandlade vattnet måste ledas till en lämplig recipient, som har god infiltrasionsförmåga, eller till ett dike.

  Tekniska data

  AT 100
  Höjd 2500 mm
  Diameter 5410/2260 mm
  Inloppshöjd 2200 mm
  Utloppshöjd 1900 mm
  Diameter på inlopps- och utloppsrör 50-160/160 mm

  Villaområde

  AT 150 (120 PE)

  AT 150 har en hydraulisk kapacitet på upp till 22,5 m3 och en BOF5 på 9 kg per dygn. Ett reningsverk klarar av flera bostadsenheter. Detta gör installationen enkel och det håller nere kostnaderna.

  Artikelnr: 6f740fe3f89a-1-1

  Beskrivning

  AT 150 är dimensionerad för 120 personer vilket är lämpligt för ca 24 stycken enfamiljshus. Anläggningen är enkel att montera och garanterat luktfri.

  Att gå samman i grannskapet och dela på ett större och gemensamt reningsverk är i de flesta situationer lönsamt då det reducerar både installationskostnader och driftskostnader. Det finns lösningar med avloppspumpar i de fall där självfall skulle vara ett problem för samtliga bostäder.

  Det som bör övervägas när man ska installera ett gemensamt reningsverk är:

  Totalkostnaden av installation
  Totalkostnad av produkten
  Detta bör sättas emot:

  Årliga serviceavgifter
  Underhållskostnader
  Tömningskostnader
  I de flesta situationer är det gynnsamt att gå ihop och dela på ett gemensamt reningsverk. Vi har erfarenheter av olika lokala förutsättningar så som avtal, registreringar, underhåll mm.

  Egnahem / fritidshus

  Minireningsverket August AT har testats under 26 veckor utan tillskott av avloppsvatten till anläggningen, följt av 3 veckor med nominell belastning. Mätningar för bestämning av rengöringseffekten gjordes efter 2, 3, 4 respektive 5 dagar efter att belastningen på anläggningen återupptogs. Därefter genomfördes provtagning varje vecka. Resultaten visar att reningseffekten för BOD5 och fosfor var > 90% för alla mätningar. Den genomsnittliga reningseffekten för BOD5 och fosfor under perioden efter belastningen till anläggningen var 99% respektive 97%. Resultatet visar att anläggningen kan användas på hus och fritidshus med ojämn belastning där bostaden är oanvänd under perioder av året. Detta gäller utsläppsplatser i områden där minst 90% reduktion av fosfor och 90% reduktion av BOD5 krävs.

  Fördelar

  Garanterad luktfri
  Inga rörliga delar
  Låga driftskostnader
  10 års garanti
  Väl inarbetat serviceteam

  Våra reningsverk består av flera kamrar där slammet rör sig med självfall mellan kamrarna. Anläggningen har en patenterad lösning för genomströmning, kallad VFL. Lufttillförsel i anläggningen bidrar till cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det finns inga rörliga delar i processtanken och detta bidrar till att anläggningen är mycket pålitlig och har låga driftskostnader.

  Det behandlade vattnet måste ledas till en lämplig recipient, som har god infiltrasionsförmåga, eller till ett dike.

  Tekniska data

  AT 150
  Höjd 2500 mm
  Diameter 8560/2260 mm
  Inloppshöjd 2200 mm
  Utloppshöjd 1900 mm
  Diameter på inlopps- och utloppsrör 50-160/160 mm

  Villaområde

  AT 175 (135 PE)

  AT 175 har en hydraulisk kapacitet på upp till 26,25 m3 och en BOF5 på 10,5 kg per dygn. Ett reningsverk klarar av flera bostadsenheter. Detta gör installationen enkel och det håller nere kostnaderna.

  Artikelnr: 6f740fe3f89a-1-1-1

  Beskrivning

  Att gå samman i grannskapet och dela på ett större och gemensamt reningsverk är i de flesta situationer lönsamt då det reducerar både installationskostnader och driftskostnader. Det finns lösningar med avloppspumpar i de fall där självfall skulle vara ett problem för samtliga bostäder.

  Det som bör övervägas när man ska installera ett gemensamt reningsverk är:

  Totalkostnaden av installation
  Totalkostnad av produkten
  Detta bör sättas emot:

  Årliga serviceavgifter
  Underhållskostnader
  Tömningskostnader
  I de flesta situationer är det gynnsamt att gå ihop och dela på ett gemensamt reningsverk. Vi har erfarenheter av olika lokala förutsättningar så som avtal, registreringar, underhåll mm.

  Egnahem / fritidshus

  Minireningsverket August AT har testats under 26 veckor utan tillskott av avloppsvatten till anläggningen, följt av 3 veckor med nominell belastning. Mätningar för bestämning av rengöringseffekten gjordes efter 2, 3, 4 respektive 5 dagar efter att belastningen på anläggningen återupptogs. Därefter genomfördes provtagning varje vecka. Resultaten visar att reningseffekten för BOD5 och fosfor var > 90% för alla mätningar. Den genomsnittliga reningseffekten för BOD5 och fosfor under perioden efter belastningen till anläggningen var 99% respektive 97%. Resultatet visar att anläggningen kan användas på hus och fritidshus med ojämn belastning där bostaden är oanvänd under perioder av året. Detta gäller utsläppsplatser i områden där minst 90% reduktion av fosfor och 90% reduktion av BOD5 krävs.

  Fördelar

  Garanterad luktfri
  Inga rörliga delar
  Låga driftskostnader
  10 års garanti
  Väl inarbetat serviceteam

  Våra reningsverk består av flera kamrar där slammet rör sig med självfall mellan kamrarna. Anläggningen har en patenterad lösning för genomströmning, kallad VFL. Lufttillförsel i anläggningen bidrar till cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det finns inga rörliga delar i processtanken och detta bidrar till att anläggningen är mycket pålitlig och har låga driftskostnader.

  Det behandlade vattnet måste ledas till en lämplig recipient, som har god infiltrasionsförmåga, eller till ett dike.

  Tekniska data

  AT 175
  Höjd 2500 mm
  Diameter 9760/2260 mm
  Inloppshöjd 2200 mm
  Utloppshöjd 1900 mm
  Diameter på inlopps- och utloppsrör 50-160/160 mm

  Villaområde

  AT 200 (150 PE)

  AT 200 har en hydraulisk kapacitet på upp till 30 m3 och en BOF5 på 12 kg per dygn. Ett reningsverk klarar av flera bostadsenheter. Detta gör installationen enkel och det håller nere kostnaderna.

  Artikelnr: 6f740fe3f89a-1-1-1-1

  Beskrivning

  Reningsverk AT 200 har en hydraulisk kapacitet på upp till 30 m3 och en BOF5 på 12 kg per dygn. AT 200 är dimensionerad för 150 personer vilket är lämpligt för ca 30 stycken enfamiljshus. Anläggningen är enkel att montera och garanterat luktfri.

  Att gå samman i grannskapet och dela på ett större och gemensamt reningsverk är i de flesta situationer lönsamt då det reducerar både installationskostnader och driftskostnader. Det finns lösningar med avloppspumpar i de fall där självfall skulle vara ett problem för samtliga bostäder.

  Det som bör övervägas när man ska installera ett gemensamt reningsverk är:

  Totalkostnaden av installation
  Totalkostnad av produkten
  Detta bör sättas emot:

  Årliga serviceavgifter
  Underhållskostnader
  Tömningskostnader
  I de flesta situationer är det gynnsamt att gå ihop och dela på ett gemensamt reningsverk. Vi har erfarenheter av olika lokala förutsättningar så som avtal, registreringar, underhåll mm.

  Egnahem / fritidshus

  Minireningsverket August AT är också testats under 26 veckor utan tillskott av avloppsvatten till anläggningen, följt av 3 veckor med nominell belastning. Mätningar för bestämning av rengöringseffekten gjordes efter 2, 3, 4 respektive 5 dagar efter att belastningen på anläggningen återupptogs. Därefter genomfördes provtagning varje vecka. Resultaten visar att reningseffekten för BOD5 och fosfor var > 90% för alla mätningar. Den genomsnittliga reningseffekten för BOD5 och fosfor under perioden efter belastningen till anläggningen var 99% respektive 97%. Resultatet visar att anläggningen kan användas på hus och fritidshus med ojämn belastning där bostaden är oanvänd under perioder av året. Detta gäller utsläppsplatser i områden där minst 90% reduktion av fosfor och 90% reduktion av BOD5 krävs.

  Fördelar

  Garanterad luktfri
  Inga rörliga delar
  Låga driftskostnader
  10 års garanti
  Väl inarbetat serviceteam

  Våra reningsverk består av flera kamrar där slammet rör sig med självfall mellan kamrarna. Anläggningen har en patenterad lösning för genomströmning, kallad VFL. Lufttillförsel i anläggningen bidrar till cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det finns inga rörliga delar i processtanken och detta bidrar till att anläggningen är mycket pålitlig och har låga driftskostnader.

  Det behandlade vattnet måste ledas till en lämplig recipient, som har god infiltrasionsförmåga, eller till ett dike.

  Tekniska data

  AT 200
  Höjd 2500 mm
  Diameter 10960/2260 mm
  Inloppshöjd 2200 mm
  Utloppshöjd 1900 mm
  Diameter på inlopps- och utloppsrör 50-160/160 mm

  Villaområde

  AT 225 (170 PE)

  AT 225 har en hydraulisk kapacitet på upp till 33,75 m3 och en BOF5 på 13,5 kg per dygn. Ett reningsverk klarar av flera bostadsenheter. Detta gör installationen enkel och det håller nere kostnaderna.

  Artikelnr: 6f740fe3f89a-1-1-1-1-1

  Beskrivning

  AT 225 är dimensionerad för 170 personer vilket är lämpligt för ca 34 stycken enfamiljshus. Anläggningen är enkel att montera och garanterat luktfri.

  Att gå samman i grannskapet och dela på ett större och gemensamt reningsverk är i de flesta situationer lönsamt då det reducerar både installationskostnader och driftskostnader. Det finns lösningar med avloppspumpar i de fall där självfall skulle vara ett problem för samtliga bostäder.

  Det som bör övervägas när man ska installera ett gemensamt reningsverk är:

  Totalkostnaden av installation
  Totalkostnad av produkten
  Detta bör sättas emot:

  Årliga serviceavgifter
  Underhållskostnader
  Tömningskostnader
  I de flesta situationer är det gynnsamt att gå ihop och dela på ett gemensamt reningsverk. Vi har erfarenheter av olika lokala förutsättningar så som avtal, registreringar, underhåll mm.

  Egnahem / fritidshus

  Minireningsverket August AT har testats under 26 veckor utan tillskott av avloppsvatten till anläggningen, följt av 3 veckor med nominell belastning. Mätningar för bestämning av rengöringseffekten gjordes efter 2, 3, 4 respektive 5 dagar efter att belastningen på anläggningen återupptogs. Därefter genomfördes provtagning varje vecka. Resultaten visar att reningseffekten för BOD5 och fosfor var > 90% för alla mätningar. Den genomsnittliga reningseffekten för BOD5 och fosfor under perioden efter belastningen till anläggningen var 99% respektive 97%. Resultatet visar att anläggningen kan användas på hus och fritidshus med ojämn belastning där bostaden är oanvänd under perioder av året. Detta gäller utsläppsplatser i områden där minst 90% reduktion av fosfor och 90% reduktion av BOD5 krävs.

  Fördelar

  Garanterad luktfri
  Inga rörliga delar
  Låga driftskostnader
  10 års garanti
  Väl inarbetat serviceteam

  Våra reningsverk består av flera kamrar där slammet rör sig med självfall mellan kamrarna. Anläggningen har en patenterad lösning för genomströmning, kallad VFL. Lufttillförsel i anläggningen bidrar till cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det finns inga rörliga delar i processtanken och detta bidrar till att anläggningen är mycket pålitlig och har låga driftskostnader.

  Det behandlade vattnet måste ledas till en lämplig recipient, som har god infiltrasionsförmåga, eller till ett dike.

  Tekniska data

  AT 225
  Höjd 2500 mm
  Diameter 12000/2260 mm
  Inloppshöjd 2200 mm
  Utloppshöjd 1900 mm
  Diameter på inlopps- och utloppsrör 50-160/160 mm