Trekammarbrunn/Slamavskiljare

Har du en trekammarbrunn med anmärkningar idag så rekommenderar vi att du konverterar till ett minireningsverk. Genom att byta till ett reningsverk från oss säkerställer du en långsiktig och miljövänlig funktion i många år framåt med en av marknadens högsta reningsgrader. Detta innebär en ekonomisk och problemfri lösning som med vårt serviceavtal med årliga kontroller ger dig ett driftsäkert avloppssystem. Vår erfarenhet är att aldrig chansa med en gammal slamavskiljare utan i god tid göra om ditt enskilda avlopp.

Trekammarbrunn är historiskt sett en vanlig typ av slamavskiljare som används för att separera och rena avloppsvatten innan det släpps ut i naturen. Systemet består av tre separata kamrar genom vilka avloppsvattnet rinner.

Att bara ha en tvåkammarbrunn eller trekammarbrunn räckte förr och man behövde inte ha ytterligare kompletteringar för att släppa ut vattnet i naturen. Enligt lag så räcker det inte längre att bara ha en trekammarbrunn. Man behöver ytterligare rening efter slamavskiljaren t ex markbädd eller infiltration. En trekammarbrunn är numera alltså endast en förbehandling för att efterföljande rening ska fungera.

En trekammarbrunn har en begränsad livslängd, och det är viktigt att regelbundet inspektera och bedöma om din befintliga slamavskiljare är i gott skick. Om den inte fungerar korrekt kan det leda till slamflykt som då leder slammet vidare i systemet och orsakar stopp i infiltrationens/markbäddens reningsfunktion och du måste anlägga en ny dyr infiltration. Det är därför vi rekommenderar ett minireningsverk från oss som säkerställer din avloppsrening i många år framöver.

Ett August minireningsverk klarar hög skyddsnivå utan ytterligare rening och behöver heller ingen infiltration.

Tekniken med att bara ha ett minireningsverk installerat är över tid både miljömässigt och ekonomiskt mer fördelaktig vid enskilt avlopp. Läs mer hur minireningsverk fungerar under rubriken minireningsverk.

Offertförfrågan


    August sverige AB